Utovarivač

Hidraulični Utovarivač (HUT) prevashodno je namenjen za utovar stajskog đubriva pa se često naziva i Utovarivač Stajnjaka. Za ovu svrhu se koriste izmenjivi nastavci u obliku vila. Međutim primenom nastvaka u obliku korpe omogućeno je manipulisanje rasutim materijalima (zemlja, pesak, šljunak, piljevina …), a priključivanjem tzv. kašike omogućeno je i kopanje kanala.

Utovarivač džambo vreće je konstruisan za lako rukovanje i pretovar velikih tipova vreća koje se najčešće koriste kod rasterivača mineralnog đubriva.

Sama mašina zahteva minimum održavanja.
Čišćenje i podmazivanje je moguće izvesti lako i brzo  – bez demontaže mašine i njenih delova.