Sunce grablje

Rotacioni sakupljač sena – sunce grablje, namenjen je za sakupljanje, rastresanje i prevrtanje zelene ili suve otkošene travne mase.